EMENTO je Poslovna društvena mreža - jedno mjesto za svu Vašu komunikaciju (privatne i grupne poruke, statusi, pitanja, ideje, komentari, lajkovi, notifikacije (automatske obavijesti) u realnom vremenu, ...).

Sva komunikacija odvija se putem EMENTO aplikacija. Sva komunikacija događa se u različitim vrstama EMENTO radnih područja - GRUPAMA i PROJEKTIMA (javna radna područja su vidljiva svima, privatna radna područja imaju ograničenu vidljivost, a tajna radna područja su skrivena).

Sve aktivnosti u EMENTU vidljive su na glavnoj naslovnici. To znači da nije potrebno pretraživati informacije i novosti u EMENTU, već one same (u realnom vremenu) dolaze k Vama i drže Vas informiranim.

 

APLIKACIJE ZA KOMUNIKACIJU

• Privatne i grupne poruke
• Statusi, Pitanja, Ideje
• Komentari i Lajkovi
• Notifikacije - automatske obavijesti
• GRUPE - javna/privatna/tajna radna područja
• PROJEKTI - javna/privatna/tajna radna područja

 

PREDNOSTI

• Brža i bolja komunikacija
• Dostupnost 24/7 - komunicirajte s kolegama bilo gdje, bilo kad, s bilo kojeg uređaja
• Ušteda vremena i novca (manje e-maila, telefona, sastanaka i papirologije)
• Akumulacija znanja (sve informacije su pohranjene i lako dostupne)
• Svi korisnici su informirani i u toku