Jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji proces u upravljanju projektima je komunikacija sudionika u projektu. Čak i najbolji projektni timovi mogu zakazati u izvođenju projekta u slučaju da nije postignuta zadovoljavajuća razina komunikacije, razmjene informacija, jednostavnosti izvođenja i izbjegavanja nepotrebnih sastanaka.

Mnogo puta članovi projektnih timova na lošim projektima misle da bi se projekt bolje realizirao da je bila bolja komunikacija.

Komunikacija u projektu često se navodi kao područje kojem je potrebno najviše poboljšanja, kako bi se osigurao uspjeh projekta puno informacija, uključujući predviđanja, ciljeve, potrebe, resurse, izvješća o stanju, proračun i zahtjeve za nabavu, trebaju biti redovito preneseni svima koji su uključeni u projekt. Komunikacija u projektu može često biti teška zbog izazova koji su specifični za upravljanje projektima.

Zbog toga se upravljanje projektom u Ementu odvija putem posebnog radnog područja - za svaki novi projekt. To omogućuje brži i jednostavniji pristup informacijama i dokumentima, te upotrebu poslovnih aplikacija u kontekstu projekta.

Evolucija poslovanja, komunikacije i suradnje dovela je do toga da informacije i dalje ostaju veoma važne, no sve veći značaj dobiva način pristupa, odnosno stjecanja informacija. U takvom okruženju poslovna društvena platforma (Emento) postaje važan alat koji omogućuje jačanje nekih ključnih aspekata u radu: brzine (brzo donošenje odluka), pouzdanosti (kvaliteta i relevantnost podataka), suradnje (dijeljenje informacija i znanja) i pristupačnosti (jedan izvor informacija, pristup informacijama s više uređaja).

Voditelj projekta mora biti povezan s projektnim timom i svim dionicima u projektu. Radno područje za projekt, poput onoga koje nudi Emento, idealno je za komunikaciju, suradnju i rad na projektu. Ovdje nije dovoljna samo komunikacija licem u lice, već se traži podrška alata koji omogućuju upravljanje projektom putem interneta, na više razina i na više prostornih lokacija.

Primjerice, Emento pruža mogućnost praćenja aktivnosti (u traženom kontekstu - aplikacija Aktivnosti) i upravljanja zadacima (s podsjetnicima i notifikacijama - aplikacija Zadaci). Uz Emento CRM aplikacije, upravljanje projektom u Ementu vrlo vjerojatno bit će potpuno novo i pozitivno iskustvo za mnoge korisnike.

U takvom scenariju, poslovna društvena platforma igra vrlo važnu ulogu. Korištenje alata za suradnju može pomoći u razvijanju i dokumentiranju informacija koje bi inače bile izgubljene.

U projektno usmjerenim organizacijama poslovna društvena platforma može pružiti veliku vrijednost brzim pristupom informacijama i znanju stručnjaka, uspostavom repozitorija dokumenata i informacija, smanjenjem broja nepotrebnih sastanaka te pojednostavljenjem upravljanja projektnim timom.